El Pont de la Cabreta

El Pont de la Cabreta és un pont sobre el riu Freser que uneix els municipis de Campdevànol i Ribes de Freser. El pont es veu anant de Campdevànol a Ribes de Freser, quan la vall es comença a eixamplar, després de passar la colònia Herand, a mà esquerra.

Formava part de l’antic camí ral que anava de Ripoll a la Cerdanya. Abans de construir-se la carretera de Barcelona a Puigcerdà, el pont de la Cabreta era pas obligat de tots els vianants que es dirigien a la Cerdanya. Es creu que l’havia fet construir el comte Oliba Cabreta I de la Cerdanya i de Besalú.

El pont és de doble vessant o d’esquena d’ase, amb una longitud de 53 m.

L’arcada principal té 23 metres de llum i una alçada sobre el riu de 13 m. La part romànica d’aquest pont data del segle XI i, en conjunt, la part més antiga es conserva al final de l’estrep oriental i, sobretot, a la banda de ponent, on encara podem veure una arcada romànica. El pont de la Cabreta ha sofert diverses reconstruccions i transformacions. L’arcada central, que té 23 metres de llum i una alçada -fins al nivell actual de l’aigua- de 13 metres, fou refeta en època moderna, segurament per haver-se ensorrat l’arcada romànica arran d’una riuada.

Pont del segle XI situat sobre el riu Freser, antic pas obligatori de tots els vianants que es dirigien a la Cerdanya

Localització

  • Unnamed Road,17533, 17533 Ribes de Freser, Girona
Veure a google maps