Castell de Sant Pere de Ribes de Freser

Construcció datada del segle Xl i artífex del que avui és Ribes de Freser és un vestigi arquitectònic de l’edat mitjana. A partir del seu abandonament va ser repoblat per una colònia de personatges singulars, anomenats golluts o nans, vinculats a tota una llegenda popular. Diferents restauracions des de la dècada dels 80 fins a 2019 l’ha fet accessible als visitants.

El castell està situat sobre un turó que domina tota la vall en la part alta de Ribes. Aquest castell està molt destruït, només resten paraments de pedra baixos. Actualment, es compon d’una torre mig enrunada i espoliada dels elements arquitectònics de les finestres. També conserva algun llenç de murs, amb arcs de descàrrega i algunes naus soterrades.

La morfologia del castell és bastant complexa, adaptant-se a la topografia natural, així doncs, la construcció presenta murs de contenció amples, disposició en forma de terrasses, reompliments dels fons de les habitacions que tenen la roca de base en pendent forta, desguàs d’aigües de pluja: sistema de canalització a través de la roca retallada, obertures en els murs.

El costat nord-oest, que és més accessible, és defensat per una torre.

El perímetre del castell és poligonal, adaptat a la forma del contorn de la penya. La part nord és la més conservada (queden tres pisos dempeus de la torre.

Construcció datada del segle Xl i artífex del que avui és Ribes de Freser és un vestigi arquitectònic de l’edat mitjana.

Localització

  • Carrer Castell de Sant Pere, 12B, 17534 Ribes de Freser, Girona
Veure a google maps