XI concurs comarcal del cavall pirinenc català a Llanars

concurs comarcal del cavall pirinenc català

Dissabte, 29 d’octubre de 2022, a partir de les 10h a la zona esportiva (Ctra. Camprodon – Llanars)

El Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català és un concurs morfològic on participaran explotacions membres de l’Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès, amb els seus exemplars distribuïts en sis categories.

  • Sobrany, poltre de recria nascut el 2021
  • Sobranya, poltra de recria nascuda el 2021
  • Terçó, poltre de recria nascut el 2020
  • Terçona, poltra de recria nascuda el 2020 que encara no hagi parit
  • Quartó, mascles nascuts durant l’any 2019
  • Parella, euga amb pollí o pollina no deslletats, nascuts l’any 2022
  • Semental, cavall reproductor de més de 3 anys

DONNÉES D'INTÉRÊT

Où est-ce que c'est fait ? -

Partager