Visita especial Sant Eudald al Conjunt Monàstic de Ripoll

visites CATALA

Visites guiada al Centre d’Interpretació del Monestir i Monestir de Ripoll el divendres 12 de maig 2023, a les 16:30 hores.

DONNÉES D'INTÉRÊT

Où est-ce que c'est fait ? -

Partager