Premis Ripollès Líders

Ripollès Líders

Els Premis Ripollès Líders van néixer amb la intenció de convertir-se en un referent de totes aquelles iniciatives que han aportat algun element diferencial al nostre territori. Es tracta de reconèixer públicament les iniciatives personals, empresarials, institucionals, etc… que durant l’any 2021 hagin contribuït a potenciar la nostra comarca, El Ripollès. 

DONNÉES D'INTÉRÊT

Où est-ce que c'est fait ? -

Partager