Política de privacidad

La nostra adreça web és: https://ripollesturisme.cat/. Aquesta pàgina és propietat del Consell Comarcal de Ripollès.

Al Consell Comarcal del Ripollès estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que,  el Consell Comarcal del Ripollès, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils).

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

El Consell Comarcal del Ripollès és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l’adequada protecció pel nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@ripolles.cat

2. Per què tractem les seves dades personals de contacte?

Formularis web

Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, o bé perquè ens remet un correu electrònic, seran tractades per compte de Consell Comarcal del Ripollès , en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la seva petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc. o la per a la finalitat específica que s’indiqui en el formulari web

Si escau, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de recollida de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets. En el cas d’emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

Correu electrònic:

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

Butlletí electrònic o newsletter:

A més, en el cas que expressament ho autoritzi marcant la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, el mantindrem informat sobre les activitats d’interès turístic del Ripollès. Perquè el registre sigui efectiu, necessitem una adreça de correu electrònic vàlida. Per a verificar que la sol·licitud procedeix del propietari real de l’adreça de correu electrònic, utilitzem el mètode de resposta. Per a això, registrem l’ordre del butlletí i li enviem un correu de confirmació. En el cas de subscriure’t a nostra newsletter, t’informem que utilitzem l’aplicació Mailchimp per a la seva gestió, la qual cosa implica una transferència internacional de dades a Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) per a la prestació del servei. La utilització de Mailchimp comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la Mailchimp de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

Així mateix, l’informem que aquesta empresa utilitza dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris, a fi de controlar l’obertura dels correus i la pulsació dels enllaços continguts en els correus  i recollir informació com l’adreça IP, navegador, tipus de client de correu electrònic i detalls similars, per a poder elaborar amb la informació recaptada informes de seguiment de les campanyes així com millorar l’efectivitat dels serveis de Mailchimp. Per a més informació pot consultar la Política de mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Xarxes Socials

El Consell Comarcal del Ripollès  compta amb diferents perfils en xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d’aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics de @TurismeRipolles (twitter), @ripollesturisme (instagram) i @visitaelripolles (facebook) manifesten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social. El Consell Comarcal del Ripollès  no recapta dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents a les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea. En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic de @TurismeRipolles (twitter), @ripollesturisme (instagram), @visitaelripolles (facebook) i Ripollès Turisme (YouTube).

L’usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en les pàgines de @TurismeRipolles (twitter), @ripollesturisme (instagram, @visitaelripolles (facebook) i Ripollès Turisme (YouTube). Es prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation